Websites, folders en brochures, pr-uitingen, speeches, publicaties …

Een voorbeeld is deze opdracht die ik voor Rijkswaterstaat uitvoerde. Een brochure + website voor medewerkers van deze overheidsdienst, waarin de grote veranderingen binnen de organisatie helder werden beschreven. Het gaf inzicht in die veranderingen en gaf tegelijkertijd richting aan hoe mensen konden omgaan met en binnen de nieuwe organisatie. De verandering had grote impact op de medewerkers. Mede door medewerkers op deze manier te informeren en op een positieve manier grip te geven op de nieuwe situatie, verliep de organisatieverandering uiteindelijk vrijwel vlekkeloos.

Een ander voorbeeld is de langdurige samenwerking met Capgemini. Ik heb voor hen onder meer de navigatie en content voor websites gemaakt, medewerkers geïnterviewd en testimonials geproduceerd, perspublicaties geschreven, brochures gemaakt en vertaald uit het Engels en journalistieke bijdragen geleverd voor het intranet.

Geef een antwoord